Kraus Building s.r.o.

Stavební firma

NOVINKY

Šikmou střechu můžeme typově rozdělit podle několika hledisek:


– Podle počtu větraných vzduchových mezer: jednoplášťová (bez vzduchové mezery)

dvouplášťová (s jednou vzduchovou mezerou)tříplášťová (se dvěma vzduchovými mezerami)

– Podle umístění izolace:

1) podkrokevní a mezikrokevní tepelná izolace

2) nadkrokevní tepelná izolace

– Podle materiálu krovu: krovy dřevěné, kovové nebo kombinované

– Podle typu krytiny: skupina krytin lehkých a skupina krytin těžkých

 

Jednoplášťové střechy se dnes již moc nevyužívají. Ve skladbě jsou jednoduché a tvoří ji jen střešní plášť z krytiny a laťování bez tepelné izolace. Obvykle se s ní setkáme nad nevytápěnou půdou.

 

Dvouplášťové větrané střechy jsou z hlediska odvětrávání vodních par prostupující konstrukcí střešního pláště výhodné. Nejčastěji se setkáme s dvouplášťovou střechou s tepelnou izolací mezi krokvemi a současně pod nimi. Obě vrstvy mohou být z různých materiálů nebo je může tvořit totožný materiál, např. minerální vata. Taková střecha je výhodná už jen z toho důvodu, že v takové konstrukci nedochází k tvorbě tepelných mostů.

Tříplášťová střecha ve své skladbě má dvě větrané vzduchové mezery, většinou nad a pod pojistnou hydroizolací. Najdeme zde podkrokevní a mezikrokevní tepelnou izolaci. U těchto střech je velice důležité správné navržení, důkladné provedení a pozor se musí dávat zejména na správné větrání vzduchových mezer. U tříplášťových střech se jako nevýhody uvádí nedostatečné odvětrání spolu s nižší neprůzvučností (pronikáním hluku z okolí do podkroví). Jednoduchý tvar střechy má výhody v lepším zabydlení podkroví, ale právě s tříplášťovou střešní konstrukci se lépe větrá jednoduchá nečleněná střecha.

Pokud chcete obývat podkroví, určitě zvolte nad krokevní zateplení. Zachováte místo v interiéru a můžete jím dosáhnout nízkoenergetického standardu. Nad krokvemi můžete mít třeba i 30 cm tepelné izolace. Její skutečná tloušťka je v závislosti na typu izolace.

 

Střešní krytiny

Co se týká krytiny, každý dům potřebuje jinou. Jestliže  máte nějakou představu, je třeba ji sdělit projektantovi. Ten spočítá pevnost a únosnost krovu. Může se stát, že vaše  představa neodpovídá jeho výpočtům, navrhne vám jinou variantu. Jestliže budeme stavět z masivního dřeva, které dlouho sesychá, určitě se hodí betonové tašky. Střecha je sice těžká na stěny domu, ale díky mohutnější střeše se konstrukce dobře usadí. Za to lehké střešní krytiny (plechové, břidlicové nebo asfaltové šindele) se velmi často navrhují na lehké konstrukce skeletových a panelových dřevostaveb.

Střešní krytina se pokládá na střešní latě, ovšem některé plechové krytiny zase na instalované bednění. Na šikmou střechu lze zvolit dvě varianty, lehkou nebo těžkou. Mezi lehké patří krytiny plechové a to hliník, měď, titanzinek. Asfaltové, butimenové a plastové krytiny mohou napodobovat přírodní materiály. Hliníkové střešní krytiny začínají nastupovat na místo pozinkovaného ocelového plechu. Jejich výhoda je nenáročnost na údržbu, pevnost a odolnost. Hliníkové prvky mohou mít tvar třeba i šindele, proto si ho můžete snadno splést. Klasické těžké krytiny jsou pálené a betonové tašky, kamenická krytina a mezi přírodní patří břidlice, dřevo, došky a štípané šindele. Většina krytin se vyrábí v několika odstínech, takže je výborně sladíte s barvou fasády.

Betonová krytina se vyrábí pomocí moderní technologie a z přírodních materiálů.  Její výraznou vlastností je vysoká pevnosta nosnost, díky které je možné vyrábět tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet potřebných pro pokrytí 1 m2. Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má samočisticí schopnost. Na prodloužení životnosti střešní krytiny se podílejí i dalšídůležité vlastnosti, jako je mrazuvzdornost a nízká nasákavost.

 

Malý střešní lexikon:


Vaznice = dlouhý podélný trám krovu
Krokve = trámky kolmé na vaznici
Latě = asi třímetrové dřevěné hranoly, připevňují se na sestavený krov kolmo
Střešní krytina = pokládá se nalatě nebo na bednění
Hmotnost krovu = má být ideálně rozložena  a přenesena optimálně na stěny domu

 

Zdroj: Jaký Střešní systém si pořídit, Home bydlení, 2016