Novostavby

novostavby 01

Názory na práci architektů nejsou obecně moc příznivé, lidé často hodnotí rodinné domy podle jediného kritéria: „líbí-nelíbí“. Kvalita domu ale spočívá v důležitějších hodnotách, a ty nebývají na první pohled zřetelné.

Kvalita bydlení nespočívá v efektní fasádě nebo drahých materiálech. Hodnoty bydlení tvoří harmonický vnitřní prostor a dispozice, výhledy z oken, propojení se zelení, míra soukromí, úsporný provoz, chytré využití všech kvalit i záporů pozemku. Dosažení kvality bydlení je možné i při menších plochách (snížení nákladů); dobré řešení vyloučí zbytečné prostory (například složité chodby). Základem je dobrý koncept: chybu na stavbě lze opravit, špatný koncept zůstane. Významnou roli hraje kvalita místa: zeleň, výhledy, vazba na stávající zástavbu, dopravu, služby, školy a podobně.

Moderní dům může mít plochou i šikmou střechu, bydlení v podkroví ale neposkytuje plnohodnotný prostor, přitom je dražší při výstavbě i provozu.

Než architekt nakreslí první skicu, měly by předcházet rozhovory, dům musí být výsledkem hledání společně sdílených hodnot. Má vznikat směrem „zevnitř ven“, tedy od konceptu vnitřní struktury bydlení, neměl by být líbivou slupkou, do které se pak provoz „nějak“ naskládá.

Není asi možné definovat, jak by měl moderní dům vypadat; jeho tvar vychází z konkrétních podmínek, i jeden autor navrhne pokaždé jinou stavbu. Samotné prostředí si vyžádá citlivý přístup, respektování jeho hodnot a měřítka. Někdy je vhodné přizpůsobit se tvarově okolní zástavbě, jindy je naopak zapotřebí odvážnějším krokem prostředí oživit. V každém případě musí moderní dům odpovídat potřebám současné rodiny a měl by to vyjadřovat i svým vnějším vzhledem.

 

Provoz domu, jeho rozdělení na společenskou a soukromou zónu, závisí na podmínkách místa stavby: na počtu podlaží, velikosti pozemku a svažitosti terénu, orientaci ke světovým stranám, na výhledech. Právě schopnosti architekta mohou vytvořit velmi příjemné prostředí pro bydlení i na pozemcích, které se zdají být pro rodinný dům nevhodné.

Na trhu je velké množství půdorysů typových domů, u nichž si majitelé nevědí rady se zařízením. Jsou totiž vytvořeny pro anonymního uživatele a na neurčité místo, navíc často projektantem, kterému chybí patřičné vzdělání i schopnosti. Lidé však dávají typovým domům přednost pro levný projekt a rychlou výstavbu. Zamysleme se trochu nad časem a cenou. Individuální projekt opravdu vzniká poměrně dlouarchitektonická skica příběh master designho, protože musí postihnout všechna specifika zadání. Klienti tedy dostanou své bydlení třeba o půl roku nebo o rok později. Dům jim však bude sloužit po celý zbytek života a není zanedbatelné, jestli špatně, či podle jejich představ.

Cena typového projektu je minimální, protože se zaplatí opakováním. Představuje jen projekt ke stavebnímu povolení, nejsou v ní však zahrnuty žádné změny dispozice (k těm nebývá firma moc ochotná), osazení na pozemek ani stavební detaily interiéru. Jakékoliv úpravy pak zaplatíte jako vícepráce.

Individuální projekt dostanete s podrobným prováděcím projektem, tedy s detaily, které předem řešíte s architektem. Honorář architekta zahrnuje i autorský dozor. Zkreslená je také představa, že dům navržený architektem bývá dražší a málokdo si ho může dovolit. Právě individuální projekt může nastavit cenu rozumnými úsporami, aniž by snížil komfort bydlení.

novostavby 02